ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Zarządzenie nr 1/18 Udostępniony przez: JG Odsłon: 601
Oświadczenie o stanie kontroli za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 566
Sprawozdanie za rok 2018 Udostępniony przez: JG Odsłon: 574
Plan kontroli na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 594
Plan działalności na 2019 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 571
Oświadczenie o stanie kontroli za 2017 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 559
Plan kontroli na 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 588
Plan działalności na 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 596
Informacja dodatkowa do bilansu 2018 Udostępniony przez: JG Odsłon: 577
Zestawienie zmian w FJ za 2018 rok Udostępniony przez: JG Odsłon: 627

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30