ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Podstawowa kwota dotacji Udostępniony przez: MK Odsłon: 1208
Księga rejestrowa Instytucji Kultury Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 279
Rejestr instytucji kultury Udostępniony przez: JG Odsłon: 1221
Klauzule Udostępniony przez: MK Odsłon: 1094
Informacja o petycjach złożonych w 2023 roku Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 18
ZB.152.1.23 - Petycja w sprawie wprowadzenia automatyzacji procesów w administracji samorządowej za pomocą Robotic Process Automation (RPA) Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 138
Informacja zbiorcza o petycjach złożonych w 2022 roku Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 233
ZB.152.6.22 - Petycja ws. Inicjatywy "Dbajmy o zdrowie Petentów" Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 363
ZB.152.5.22 - Petycja ws. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 367
ZB.152.4.22 - Przygotujmy lepszy świat Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 364

Podkategorie

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

 
w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa
 i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz korekty decyzji

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30