DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

COM_CONTENT_READ_MOREPodatki

w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz opatrzenie i leczenie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Szlichtyngowa

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

COM_CONTENT_READ_MOREZapytanie ofertowe - Budowa instalacji centralnego ogrzewania

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

COM_CONTENT_READ_MORETeren przeznaczony do realizacji zadań publicznych

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.

COM_CONTENT_READ_MOREPrzebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV

W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się pod numerem telefonu 65 540 89 30

COM_CONTENT_READ_MOREPunkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej