Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 163
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 843
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 761
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 706
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 743
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 1203
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1162
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 1092
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 1168
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1332

Podkategorie