Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 555
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 546
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 492
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 525
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 984
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 944
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 898
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 934
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1109
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 1145

Podkategorie