Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 22
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 74
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 58
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 80
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 475
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 481
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 452
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 453
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 612
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 512

Podkategorie