Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 132
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 817
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 734
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 679
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 712
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 1176
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1132
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 1061
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 1139
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1303

Podkategorie