Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 336
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 377
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 337
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 372
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 816
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 777
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 756
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 757
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 934
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 864

Podkategorie