Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 413
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 447
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 406
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 437
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 886
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 846
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 819
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 842
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1018
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 967

Podkategorie