Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 57
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 743
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 671
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 608
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 647
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 1112
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1066
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 995
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 1071
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1233

Podkategorie