Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 144
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 828
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 746
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 693
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 727
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 1192
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1149
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 1077
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 1152
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1317

Podkategorie