Organizacje pozarządowe

Tytuł Autor Odsłony
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 15
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 22
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 28
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 198
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 Udostępniony przez: BR Odsłon: 230
Konsultacje projektu uchwały Udostępniony przez: JG Odsłon: 398
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 430
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 488
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 Udostępniony przez: JG Odsłon: 480
Konsultacje projektu uchwały Udostępniony przez: JG Odsłon: 693

Podkategorie