Organizacje pozarządowe

Tytuł Autor Odsłony
Oferta uproszczona - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 134
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 165
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 201
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 201
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 198
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 382
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 Udostępniony przez: BR Odsłon: 388
Konsultacje projektu uchwały Udostępniony przez: JG Odsłon: 575
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 612
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 672

Podkategorie