Organizacje pozarządowe

Tytuł Autor Odsłony
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 11
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 221
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 300
KGW Kowalewianki - Oferta uproszczona Udostępniony przez: MK Odsłon: 337
KS Muszkiet - oferta uproszczona Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 405
Oferta uproszczona - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 520
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 622
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 565
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 551
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 530

Podkategorie