Organizacje pozarządowe

Tytuł Autor Odsłony
Oferta uproszczona - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 90
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 108
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 163
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 171
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021 Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 156
Konsultacje projektu Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 343
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020 Udostępniony przez: BR Odsłon: 346
Konsultacje projektu uchwały Udostępniony przez: JG Odsłon: 538
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 567
Oferta realizacji zadania publicznego - tryb uproszczony Udostępniony przez: MK Odsłon: 629

Podkategorie