Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/367/2010 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:


1. Przedmiot konsultacji:
Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.


2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:

  • rozpoczęcie konsultacji 19 października 2022 roku,
  • zakończenie 4 listopada 2022 roku,
  • termin składania uwag i opinii do 4 listopada 2022 roku.

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

  • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Szlichtyngowa, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia 4 listopada 2022 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej (pokój nr 14).
  • opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą podczas otwartego spotkania w dniu 4 listopada 2022 r. oraz osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Szlichtyngowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2022 roku.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok znajduje się na stronie BIP Urzędu Szlichtyngowa: www.bip.szlichtyngowa.pl

TytułTypRozmiarDodany przez
Projekt uchwałypdf336.24 KBBR
Informacja o wynikach konsultacji projektupdf340.52 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19 październik 2022 08:55 BR
Artykuł został zmieniony. środa, 19 październik 2022 08:56 BR
Artykuł został zmieniony. środa, 19 październik 2022 08:56 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 listopad 2022 11:32 BR