Ogłoszenie wyników otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza się wyniki otwartych konkursów ofert a wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku:

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1.       

Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie - KOWALEWIANKI

Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób w wieku 50 plus

5 700,00

2.       

Miejski Klub Sportowy "ORZEŁ" Szlichtyngowa

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych gry w piłkę nożną na terenie miasta Szlichtyngowa

30 000,00

3.       

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Kowalewo i Jędrzychowice "Wiejskie Horyzonty"

Ruch to zdrowie - święty Mikołaj Ci to powie!

3 000,00

4.       

Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach"

Bieg nic nie kosztuje, a kto mądry zdrowie i przyjaciół zyskuje

4 500,00

5.       

Uczniowski Klub Sportowy ORLIK

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów

4 000,00

6.       

Klub Strzelecki MUSZKIET

Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej i szkoleniowej dla mieszkańców M. i Gm Szlichtyngowa poprzez: wyposażenie pomieszczeń strzelnicy pneumatycznej, zabezpieczenie strzelnicy kulowej w Puszczy (bezpieczeństwo), konserwacja przechowywania broni pneumatycznej na strzelnicę, stroje sportowe dla reprezentacji z logiem Miasta i Gminy Szlichtyngowa i klubu, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków klubu a co za tym idzie mieszkańców oraz osób przebywających na strzelnicach. Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych

6 000,00

7.       

Koło Gospodyń Wiejskich Baryczanki

Woda, koło i rękawki, dopłyniemy jak te żabki

1 000,00

8.       

Liga Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy

Rozwijanie umięjętności sportowych poprzez strzelectwo

3 800,00

9.       

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach

Sportowo, zdrowo, kolorowo!

6 500,00

10.   

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Kowalewo i Jędrzychowice "Wiejskie Horyzonty"

Krok do zdrowia

1 500,00

RAZEM

 

66 000,00

W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1

Koło Gospodyń Wiejskich Baryczanki

Doceniamy naszych seniorów

500,00

2

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Działalność profilaktyczna w zakresie rehabilitacji zdrowia, wypoczynku i integracji

2 000,00

RAZEM

 

2 500,00


W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1

Koło Gospodyń Wiejskich Baryczanki

Kultura oknem na świat

2 160,00

RAZEM

 

2 160,00

Oferta Fundacji F-XXI została pozostawiona bez rozpatrzenia, gdyż wpłynęła po terminie.

W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota [zł]

1.

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Kowalewo i Jędrzychowice "Wiejskie Horyzonty"

Aktywizacja wspólnoty lokalnej - popołudnie dla seniora

0

2.

Koło Gospodyń Wiejskich Baryczanki

Coraz bliżej święta

0

3.

Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy w Szlichtyngowie

Propagowanie wiedzy ogrodniczej i modernizacja przestrzeni w ROD

4 000,00

4.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Gorzów Wielkopolski - Koło Parafialne NAZARET

W jedności siła II

0

5.

Koło Gospodyń Wiejskich Jędrzychowianki

Bo w nas jest siła (dzień kobiet)

0

6.

Koło Gospodyń Wiejskich Jędrzychowianki

Bo w nas jest siła (dzień seniora)

0

7.

Koło Gospodyń Wiejskich Jędrzychowianki

Bo w nas jest siła (piknik rodzinny)

1 500,00

8.

Koło Gospodyń Wiejskich Jędrzychowianki

Poznajemy Polskę (Świeradów Zdrój)

0

9.

Koło Gospodyń Wiejskich Jędrzychowianki

Poznajemy Polskę (Licheń)

0

10.

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji wsi Przy Szkole w Jędrzychowicach

W moim sadzie

0

RAZEM

 

5 500,00

 

Szlichtyngowa, dnia 23.02.2022 r.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 luty 2022 10:24 BR