Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm Szlichtyngowa Powiat Wschowski

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z dnia 31 marca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 387
Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 19 lutego 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 382
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 18 lutego 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 371
Opinia Marszała Województwa Lubuskiego z dnia 25 lutego 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 396
Opinia Dyrektora RZGW z dnia 02 marca 2021 r. Udostępniony przez: BR Odsłon: 368
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 409
Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o przekazaniu akt do SKO Udostępniony przez: MK Odsłon: 565
Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr SOŚ.6220.5.17.2019.AWty z dnia 28 lutego 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 547
Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmownej Udostępniony przez: MK Odsłon: 583
Decyzja Udostępniony przez: MK Odsłon: 589