Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm Szlichtyngowa Powiat Wschowski

Tytuł Autor Odsłony
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań Udostępniony przez: BR Odsłon: 624
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 600
Zawiadomienie o spotkaniu informacyjnym Udostępniony przez: MK Odsłon: 580
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Udostępniony przez: MK Odsłon: 633
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 628
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Udostępniony przez: MK Odsłon: 600
Opinia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Udostępniony przez: MK Odsłon: 577
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Udostępniony przez: MK Odsłon: 564
Opinia Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej dot. warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko Udostępniony przez: MK Odsłon: 572
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 573