Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego Udostępniony przez: MK Odsłon: 431
Wniosek o decyzję ustalającą warunki zabudowy Udostępniony przez: MK Odsłon: 522
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności przeznaczenia działek rolnych do zalesienia Udostępniony przez: MK Odsłon: 453
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 591

Podkategorie