Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 540
Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 542
Wiosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 486
Wniosek o zmianę decyzji Udostępniony przez: MK Odsłon: 522
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 980
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 939
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 891
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 929
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1106
Wniosek o wypis Udostępniony przez: MK Odsłon: 1130

Podkategorie