Planowanie przestrzenne

Tytuł Autor Odsłony
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy poprzedzonych wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Udostępniony przez: BRaj Odsłon: 247
Obwieszczenie Starosty Wschowskiego z 14 czerwca 2022 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 682
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 1685
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 27 stycznia 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 1367
Obwieszczenie o złożeniu wniosków do sprawy przez strony postępowania z dnia 13 stycznia 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 1315
Obwieszczenia o wydaniu postanowienia na niezałatwienia sprawy w terminie Udostępniony przez: MK Odsłon: 1241
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 29 listopada 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 1285
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 23 lipca 2019 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 1444
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 10 czerwca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 1336
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 1399

Podkategorie

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.