Decyzje o warunkach zabudowy poprzedzone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2021

 1. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 52/1 i 55 (cz.), obręb Zamysłów, jedn. ewid. Szlichtyngowa.
  Decyzja 18/21 z 2.08.2021 r.
 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 3 MW, składającą się z trzech instalacji do 1 MW każda, na działce nr 36/4 (cz.), obręb Jędrzychowice, jedn. ewid. Szlichtyngowa.
  Decyzja 27/21 z 13.09.2021 r.
 1. Budowa do 7 elektrowni fotowoltaicznych "Gola I" o łącznej mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną oraz drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na terenie działki o nr ewid. 64/1 (cz.), obręb Gola, jedn. ewid. Szlichtyngowa.
  Decyzja 41/21 z 22.03.2022 r.
 1. Budowa do 4 elektrowni fotowoltaicznych "Gola II" o łącznej mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną oraz drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na terenie działki o nr ewid. 82 (cz.), obręb gola, jedn. ewid. Szlichtyngowa.
  Decyzja 42/21 z 22.03.2022 r.

2022

 1. Budowa elektrowni fotowoltaicznej "Jędrzychowice AB" o łącznej mocy do 4MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid 50/1, 50/2 położonych w obrębie geodezyjnym Jędrzychowice, gm. Szlichtyngowa.
  Decyzja 11/22 z 22.08.2022 r.
 1. Budowa 2 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 374/4 położonej w obrębie geodezyjnym Szlichtyngowa, gm. Szlichtyngowa.
  Decyzja 15/22 z 17.11.2022 r.
 1. Budowa instalacji fotowoltaicznej "PV Nowe Drzewce" o mocy do 100MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz urządzeń elektroenergetycznych, na terenie działek o nr ewid. 92/1, 90, 150, 126/1, 128 oraz części działek o nr ewid. 53/3, 55/4, 95/2, 132/6, 121/3 położonych w obrębie geodezyjnym Nowe Drzewce, gm. Szlichtyngowa.
  Decyzja 27/22 z 28.03.2023 r.

2023

 1. Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej do mocy 80 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 525/4, 301/1 Stare Drzewce, gm. Szlichtyngowa.
  Decyzja 7/23 z 30.08.2023 r. 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 09 listopad 2023 08:47 BR