Planowanie przestrzenne

Tytuł Autor Odsłony
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 444
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 27 stycznia 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 620
Obwieszczenie o złożeniu wniosków do sprawy przez strony postępowania z dnia 13 stycznia 2020 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 604
Obwieszczenia o wydaniu postanowienia na niezałatwienia sprawy w terminie Udostępniony przez: MK Odsłon: 554
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 29 listopada 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 583
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 23 lipca 2019 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 769
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 10 czerwca 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 671
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 kwietnia 2019 r. Udostępniony przez: TW Odsłon: 733
Informacja o wydaniu decyzji 2/19 o umorzeniu postępowania Udostępniony przez: MK Odsłon: 767
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 26 lutego 2019 r. Udostępniony przez: MK Odsłon: 818

Podkategorie

z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 107/2 (cz) obręb Wyszanów, jednostka ewid. Szlichtyngowa.

obejmującego teren: działka ozn. nr ewid. 422; 552; 3237/1 i 550 obręb Stare Srzewce, jednostka ewid. Szlichtyngowa i działka ozn. nr ewid. 3225; 85; 452; 3224 obręb Łysiny jednostka eiwd, Wschowa.