Szlichtyngowa, dnia 21 czerwca 2022 r.

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZENIA W DNIU 21.06.2022 R. DYSKUSJI PUBLICZNEJ NAD ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA WSI GOLA

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.  503) w dniu 21 czerwca 2022 r. o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Goli, przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola.

Protokół sporządziła Sylwia Prętka-Szulc – inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

1. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Projektant planu – Pan Zbigniew Gałuszka otworzył dyskusję. Następnie projektant planu - omówił powody, dla których przystąpiono do sporządzania planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru oraz zaprezentował przyjęte
w projekcie planu rozwiązania.

2. W dyskusji publicznej wzięło udział 4 mieszkańców wsi Gola, podczas której rozmawiano o zabudowie mieszkaniowej, terenach rolniczych, szansach na rozwój wsi oraz obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa.

3. Z uwagi na przyjęcie przez uczestników dyskusji wyjaśnień projektanta dotyczących ustaleń zawartych w projekcie planu nie zostały sformułowane ustalenia z dyskusji. Podsumowania dyskusji dokonała Sylwia Prętka-Szulc, przypominając o następujących ustaleniach:

  • z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w trakcie trwającego wyłożenia do publicznego wglądu, tj. do 30 czerwca 2022 r.
  • wnioski i uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa
    w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2022 r.

Protokół zawiera 1 stronę.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla:

  1. Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa,
  2. Do dokumentacji planistycznej,
  3. Do publicznego wglądu.
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 czerwiec 2022 08:25 BR