Szlichtyngowa, 4 października 2021 r.

SOŚ.6220.3.38.2020.AŚwi      

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej „kpa”, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

zawiadamia Strony

iż zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa fermy chowu indyka wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 53/2, obr. Nowe Drzewce gm. Szlichtyngowa”, w tym:

  • postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
    z dnia 31 sierpnia 2021 r. znak: WZŚ.4221.115.2020.PK,
  • opinię Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 3 marca 2021 r. znak: DŚ.II.7222.2.24.2020,
  • postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 stycznia 2021 r. znak: WR.RZŚ.4360.64.2020.JT,
  • opinię wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 24 listopada 2020 r. znak: NZ.4301.13.2020.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa w terminie 14 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane w godzinach pracy Urzędu. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, w przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 65 54 92 327, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Jednocześnie informuję o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków w ww. terminie przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa (w godzinach urzędowania).

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 październik 2021 13:21 BR