Szlichtyngowa, 7 lipca 2022 r.

SOŚ.6220.5.50.2020.AJur

OBWIESZCZENIE

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

 zawiadamia

Strony postępowania o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr 525/1, obręb Stare Drzewce w m. Stare Drzewce, Gm. Szlichtyngowa, Powiat Wschowski”.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, pokój nr 15 w terminie 7 dni od dnia uznania zawiadomienia za dokonane w godzinach pracy Urzędu. W przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 65 54 92 327 wewn. 24, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy.

Jednocześnie informuję o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków w ww. terminie przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa (w godzinach urzędowania).

 Powyższe obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ochrona Środowiska oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stare Drzewce i Gola.

Pouczenie

Zgodnie z art. 36 § 1 kpa Strona ma prawo do wniesienia ponaglenia.   

z up. Burmistrza

/-/ Błażej Rajman
Zastępca Burmistrza

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 07 lipiec 2022 13:20 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 lipiec 2022 13:25 BR