Zgodnie z art. 21, 22, 23 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)  Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa prowadzi własny publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów.


Link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych, właściwe dla Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Miasta+i+Gminy+Szlichtyngowa

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 20 maj 2021 14:26 BR
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 maj 2021 14:26 BR
Artykuł został zmieniony. czwartek, 20 maj 2021 14:26 BR