KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Świetlic w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1, 67-407 Szlichtyngowa (dalej Administrator).

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 5. realizacji umowy;
 6. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 7. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 8. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 9. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 12. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 13. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 14. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
 15. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 16. prawo do przenoszenia danych;
 17. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 18. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 19. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 20. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.
 21. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 22. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Inspektor Ochrony Danych

Alicja Grzesińska – Świętek
e -mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

TytułTypRozmiarDodany przez
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHpdf438.68 KBMaciej Kostusik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 05 grudzień 2018 13:37 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. środa, 23 październik 2019 08:50 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 23 październik 2019 08:50 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 26 maj 2020 12:05 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. środa, 27 maj 2020 10:12 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 maj 2021 11:34 BR