Szlichtyngowa, dn. 12 lipca 2023 r.

ZB.0002.XLVIII-3.23                                                                                

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 19 lipca 2023 r. (środa) o godz. 15:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 XLVIII Nadzwyczajna Sesję Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    1. Uchwała Nr XLVIII/356/23 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
    2. Uchwała Nr XLVIII/357/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 19 maja 20219 r.
  4.  Wnioski, interpelacje i zapytania.
  5.  Sprawy bieżące.
  6.  Zakończenie obrad.

                                                                                                                                 Przewodnicząca
                                                                                                                       Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                                                 /-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 lipiec 2023 11:14 BR