Szlichtyngowa, dn. 24 maja 2023 r.

ZB.0002.XLVI-2.23                                                                                  

                                                                                                

Zawiadamiam, że dnia 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej
w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1
odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o stanie dróg gminnych i powiatowych i zamierzenia inwestycyjne na terenie Gminy Szlichtyngowa.
 8. Plan obchodów Dni Szlichtyngowy.
 9. Informacja na temat realizowanych inwestycji w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XLVI/343/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  2. Uchwała Nr XLVI/344/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/19 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
  3. Uchwała Nr XLVI/345/23 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
  4. Uchwała Nr XLVI/346/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa.
  5. Uchwała Nr XLVI/347/23 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szlichtyngowa.
  6. Uchwała Nr XLVI/348/23 w sprawie utrzymania statutu beneficjenta w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania w perspektywie finansowej UE 2021-2027.
  7. Uchwała Nr XLVI/349/23 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa

/-/ Anna Zalewska

TytułTypRozmiarDodany przez
Zawiadomienie o XLVI Sesji Rady Miejskiejpdf119.14 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 maj 2023 08:55 BR