Szlichtyngowa, dn. 06 marca 2023 r.

ZB.0002.XLIV-2.23                                                                                  

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 08 marca 2023 r. (środa) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 XLIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XLIV/331/23 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania.
  2. Uchwała Nr XLIV/332/23 w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów na 2023 rok w Gminie Szlichtyngowa.
  3. Uchwała Nr XLIV/333/23 w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.
 4. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Sprawy bieżące.
 6. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Szlichtyngowa

/-/ Wojciech Krygier

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 08 marzec 2023 12:05 BR