Szlichtyngowa, dn. 19 stycznia 2023 r.

ZB.0002.XLIII-2.22                                                                                   

Zawiadamiam, że dnia 26 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 15:00 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XLIII/320/23 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
  2. Uchwała Nr XLIII/321/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029.
  3. Uchwała Nr XLIII/322/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego.
  4. Uchwała Nr XLIII/323/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  5. Uchwała Nr XLIII/324/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/308/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz głównego najemcy.
  6. Uchwała Nr XLIII/325/23 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  7. Uchwała Nr XLIII/326/23 w sprawie zaliczenia dróg, znajdujących się na terenie Gminy Szlichtyngowa do kategorii dróg gminnych.
  8. Uchwała Nr XLIII/327/23 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
  9. Uchwała Nr XLIII/328/23 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym.
  10. Uchwała Nr XLIII/329/23 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
  11. Uchwała Nr XLIII/330/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
  12. Apel Nr 1/2023 w sprawie budowy małej elektrowni przemysłowej w miejscowości Ciepielówek.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
                                                                                         Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                            /-/ Anna Zalewska

TytułTypRozmiarDodany przez
Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej pdf120.50 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 19 styczeń 2023 12:59 BR