Szlichtyngowa, dn. 16 grudnia 2022 r.

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, o zmianie godziny rozpoczęcia XLII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Sesja odbędzie się 28 grudnia 2022 r. o godz. 14:30. Miejsce i porządek obrad sesji nie ulega zmianie. 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa

/-/ Anna Zalewska

 

 

Szlichtyngowa, dn. 14 grudnia 2022 r.

ZB.0002.XLII-2.22                                                                                    

 

Zawiadamiam, że dnia 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 14:00 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Przyjęcie protokołu z XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 5. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XLII/309/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
  2. Uchwała Nr XLII/310/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029.
  3. Uchwała Nr XLII/311/22 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
  4. Uchwała Nr XLII/312/22 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej na 2023 rok.
  5. Uchwała Nr XLII/313/22 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2023-2029.
  6. Uchwała Nr XLII/314/22 Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2023 rok.
  7. Uchwała Nr XLII/315/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2023 rok.
  8. Uchwała Nr XLII/316/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2023 rok.
  9. Uchwała Nr XLII/317/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
  10. Uchwała Nr XLII/318/22 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2023 rok.
  11. Uchwała Nr XLII/319/22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2030.
 9. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa

/-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 14 grudzień 2022 13:24 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 grudzień 2022 12:32 BR