Szlichtyngowa, dn. 02 listopada 2022 r.

ZB.0002.XXXVIII-2.22                                                                            

 

Zawiadamiam, że dnia 09 listopada 2022 r. (środa) o godz. 14:00 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    • Uchwała Nr XXXIX/289/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
  4. Wnioski, interpelacje i zapytania.
  5. Sprawy bieżące
  6. Zakończenie obrad.

                                                                                                               Przewodnicząca
                                                                                             Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                              /-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 02 listopad 2022 12:42 BR