Szlichtyngowa, dn. 03 października 2022 r.

ZB.0002.XXXVIII-2.22                                                                            

Zawiadamiam, że dnia 11 października 2022 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 5. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 9. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
 10. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr XXXVIII/280/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
  • Uchwała Nr XXXVIII/281/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2029.
  • Uchwała Nr XXXVIII/282/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola.
  • Uchwała Nr XXXVIII/283/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna.
  • Uchwała Nr XXXVIII/284/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  • Uchwała Nr XXXVIII/285/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2028 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  • Uchwała Nr XXXVIII/286/22 w sprawie przystąpienia Gminy Szlichtyngowa do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
  • Uchwała Nr XXXVIII/287/2 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.
  • Uchwała Nr XXXVIII/288/22 w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego zasady, tryb i opłaty z korzystania ze świetlic na terenie Gminy Szlichtyngowa”.
 11. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                                                               Przewodnicząca
                                                                                             Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                             /-/ Anna Zalewska

TytułTypRozmiarDodany przez
Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Miejskiejpdf118.90 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 04 październik 2022 18:40 BR