Szlichtyngowa, dn. 22 września 2022 r.

ZB.0002.XXXVII-2.22                                                                             

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    1. Uchwała Nr XXXVII/279/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
  4. Wnioski, interpelacje i zapytania.
  5. Sprawy bieżące
  6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa

/-/ Anna Zalewska

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 23 wrzesień 2022 14:12 BR