Szlichtyngowa, dn. 22 sierpnia 2022 r.

ZB.0002.XXXVI-2.22                                                                                                                                                                                  

Zawiadamiam, że dnia 30 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XXXVI/272/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Szlichtyngowa na 2022 rok.
  2. Uchwała Nr XXXVI/273/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/270/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23.06.2022 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Szlichtyngowa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  3. Uchwała Nr XXXVI/274/22 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
  4. Uchwała Nr XXXVI/275/22 w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr VII/49/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szlichtyngowa.
  5. Uchwała Nr XXXVI/276/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie: określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez tych uczniów w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Szlichtyngowa.
  6. Uchwała Nr XXXVI/277/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa

/-/ Anna Zalewska

TytułTypRozmiarDodany przez
Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej pdf118.85 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 23 sierpień 2022 09:26 BR
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 sierpień 2022 09:27 BR