Szlichtyngowa, dn. 31 maja 2022 r.

ZB.0002.XXXIV-2.22                                                                                     

 

Zawiadamiam, że dnia 07 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 6. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 8. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 9. Plan obchodów Dni Szlichtyngowej.
 10. Informacja na temat realizowanych inwestycji.
 11. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr XXXIV/258/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
  • Uchwała Nr XXXIV/259/22 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szlichtyngowa na rok szkoły 2022/2023.
  • Uchwała Nr XXXIV/260/22 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
  • Uchwała Nr XXXIV/261/22 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  • Uchwała Nr XXXIV/262/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
  • Uchwała Nr XXXIV/263/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026Wnioski, interpelacje i zapytania.
 12. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy bieżące
 14. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                      Przewodnicząca
                                                                                                                                        Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                                                                   /-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 31 maj 2022 13:47 BR
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 31 maj 2022 13:50 BR