Szlichtyngowa, dn. 25 kwietnia 2022 r.

ZB.0002.XXXIII-2.22                                                                                     

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali Klubu Senior+ w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 XXXIII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr XXXIII/255/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.
  • Uchwała Nr XXXIII/256/22 w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Szlichtyngowej i ich składów osobowych.
  • Uchwała Nr XXXIII/257/22 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz głównego najemcy.
 4. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Sprawy bieżące
 6. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                    Przewodnicząca
                                                                                                                                        Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                                                                      Anna Zalewska

 

 

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 kwiecień 2022 09:22 BR