Szlichtyngowa, dn. 06 kwietnia 2022 r.

ZB.0002.XXXII-2.22

 

Zawiadamiam że na dzień 08 kwietnia 2022 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 zwołuję na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)XXXII Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:
    • Uchwała Nr XXXII/254/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Dryżyna”.
  4. Wnioski, interpelacje i zapytania.
  5. Sprawy bieżące
  6. Zakończenie obrad.

 W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, iż sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności. Osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie
https://szlichtyngowa.sesja.pl/

 

                                                                                                                                                  Przewodnicząca
                                                                                                  Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                            /-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 kwiecień 2022 10:11 BR