Szlichtyngowa, dn. 27 stycznia 2022 r.

ZB.0002.XXX-1.22                                                                                   

Zawiadamiam, że dnia 03 lutego 2022 r. (czwartek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XXX/235/22 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników.
  2. Uchwała Nr XXX/236/22 w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
  3. Uchwała Nr XXX/237/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/222/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 29 listopada 2021 r.
  4. Uchwała Nr XXX/238/22 w sprawie zmiany budżetu Gminy Szlichtyngowa na 2022 rok.
  5. Uchwała Nr XXX/239/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026.
  6. Uchwała Nr XXX/240/22 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji.
 9. Stanowisko Nr 1/2022 w sprawie zakładu produkcji chemii technologicznej – koagulatu żelazowego.
 10. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy bieżące
 12. Zakończenie obrad.

 W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, iż sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności. Osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie https://szlichtyngowa.sesja.pl/

                                                                                                                                           Przewodnicząca
                                                                                                                               Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                                                          /-/ Anna Zalewska

TytułTypRozmiarDodany przez
Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiejpdf208.29 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 28 styczeń 2022 09:02 BR
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 styczeń 2022 09:30 BR