Szlichtyngowa, dn. 14 grudnia 2021 r.

ZB.0002.XXIX-1.21                                                                                        

Zawiadamiam, że dnia 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Nr XXIX/224/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
  2. Uchwała Nr XXIX/225/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.
  3. Uchwała Nr XXIX/226/21 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
  4. Uchwała Nr XXIX/227/21 w sprawie ustalenia jednostykowej stawki kalkulacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej na 2022 rok.
  5. Uchwała Nr XXIX/228/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2022-2026.
  6. Uchwała Nr XXIX/229/21 Uchwała Budżetowa na 2022 rok Miasta i Gminy Szlichtyngowa.
  7. Uchwała Nr XXIX/230/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2022 rok.
  8. Uchwała Nr XXIX/231/21 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2022 rok.
  9. Uchwała Nr XXIX/232/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
  10. Uchwała Nr XXIX/233/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2022 rok.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Zakończenie obrad.

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                                                                   /-/ Anna Zalewska

TytułTypRozmiarDodany przez
Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiejpdf118.13 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 30 grudzień 2021 14:33 BR
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 grudzień 2021 14:34 BR
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 styczeń 2022 10:32 BR