Szlichtyngowa, dn. 29 września 2021 r.

ZB.0002.XXVII-1.21

Zawiadamiam, że dnia 06 października 2021 r. (środa) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 5. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 7. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2021 roku.
 9. Informacja na temat realizowanych inwestycji w 2021 roku.
 10. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 11. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr XXVII/208/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
  • Uchwała Nr XXVII/209/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.
  • Uchwała Nr XXVII/210/21 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków
   i sposobu ich przyznawania.
  • Uchwała Nr XXVII/211/21 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
  • Uchwała Nr XXVII/212/21 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży.
  • Uchwała Nr XXVII/213/21 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
  • Uchwala Nr XXVII/214/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.
  • Uchwała Nr XXVII/215/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Szlichtyngowa.
 12. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy bieżące

Zakończenie obrad.

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, iż sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności. Osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie
https://szlichtyngowa.sesja.pl/

 

                                                                                                                                                  Przewodnicząca
                                                                                                  Rady Miejskiej Szlichtyngowa

            /-/ Anna Zalewska

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 05 październik 2021 13:09 BR