Szlichtyngowa, dn. 28 lipca 2021 r.

ZB.0002.XXVI-2.21                                                                                        

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zwołuję na dzień 03 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 XXVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr XXVI/203/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.
  • Uchwała Nr XXVI/204/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2021-2026.
  • Uchwała Nr XXVI/205/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
 4. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 5. Sprawy bieżące
 6. Zakończenie obrad.

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, iż sesja odbędzie się bez udziału gości i publiczności. Osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie
https://szlichtyngowa.sesja.pl/

                                                                                                                                                  Przewodnicząca

                                                                                                  Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                            /-/ Anna Zalewska

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 22 lipiec 2021 14:06 BR