Szlichtyngowa, dn. 11 maja 2021 r.

RO.0002.XXIV-1.21                                                                                        

Zawiadamiam, że dnia 19 maja 2021 r. (środa) o godz. 14:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na którą zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa.
 4. Sprawozdanie z wykonania interpelacji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
 6. Sprawozdanie z prac Komisji w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr XXIV/188/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola.
  • Uchwała Nr XXIV/189/21 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna.
  • Uchwała Nr XXIV/190/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie nieruchomości.
  • Uchwala Nr XXIV/191/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej.
  • Uchwała Nr XXIV/192/21 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
  • Uchwała Nr XXIV/193/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa.
 8. Wnioski, interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy bieżące
 10. Zakończenie obrad.

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z koronawirusem (COVID-19) uprzejmie informuję, że osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie https://szlichtyngowa.sesja.pl/

                                                                                                                                                  Przewodnicząca
                                                                                                  Rady Miejskiej Szlichtyngowa

                                                                                                                                                                                                                          /-/ Anna Zalewska

 

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 12 maj 2021 08:47 BR
Artykuł został zmieniony. środa, 12 maj 2021 09:44 BR