Szlichtyngowa, 12 kwietnia 2022 r.

 SOŚ.6232.25.7.2021.AJur

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dotyczy zadania pn.:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag z terenu gminy Szlichtyngowa

Niniejszym zawiadamiam, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na wykonanie zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big-bag z terenu gminy Szlichtyngowa”, wpłynęły cztery oferty. Wyboru oferty dokonano w oparciu o kompletność dokumentów oraz kryterium najniższej ceny. Wybrano ofertę firmy:

Jopek Recykling, Dawid Jopek, ul. Przemysłowa 12, 63-330 Fabianów,
z sumą oferowanych cen brutto: 6 063,77 zł.          

Ww. oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i została uznana za najkorzystniejszą.

TytułTypRozmiarDodany przez
Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 12.04.2022 r.pdf171.19 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 13 kwiecień 2022 10:15 BR