Wnioski z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o poświadczenia zameldowania/zamieszkania Udostępniony przez: MK Odsłon: 35
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym Udostępniony przez: MK Odsłon: 27
Wniosek o wydanie odpisów Aktów Stanu Cywilnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 106
Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym Udostępniony przez: MK Odsłon: 164
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Udostępniony przez: MK Odsłon: 165
Wniosek Żołnierza Rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy Udostępniony przez: MK Odsłon: 314
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Udostępniony przez: MK Odsłon: 274
Wniosek o dopisanie do spisu wyborów Udostępniony przez: MK Odsłon: 290
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego Udostępniony przez: MK Odsłon: 446
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Udostępniony przez: MK Odsłon: 403