Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 242
Wniosek o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok (szczątków) Udostępniony przez: MK Odsłon: 230
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki Udostępniony przez: MK Odsłon: 303
WNIOSEK o szacowanie zakresu i wysokości powstałych szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w rolnictwie Udostępniony przez: MK Odsłon: 251
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 251
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 259
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 249
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 239
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 250
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 362

Podkategorie