Wnioski z zakresu Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Tytuł Autor Odsłony
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Udostępniony przez: MK Odsłon: 185
Wniosek o wydanie zgody na ekshumację i przewiezienie zwłok (szczątków) Udostępniony przez: MK Odsłon: 169
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki Udostępniony przez: MK Odsłon: 224
WNIOSEK o szacowanie zakresu i wysokości powstałych szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi w rolnictwie Udostępniony przez: MK Odsłon: 194
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy Udostępniony przez: MK Odsłon: 195
Wniosek o nadanie numeru porządkowego Udostępniony przez: MK Odsłon: 196
Wniosek o nadanie lub zmianę nazw ulic Udostępniony przez: MK Odsłon: 189
Wniosek - sprzedaż nieruchomości Udostępniony przez: MK Odsłon: 185
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego Udostępniony przez: MK Odsłon: 187
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Udostępniony przez: MK Odsłon: 289

Podkategorie