Uchwała Nr XIII/98/19 w sprawie rozpatrzenia petycji.

Uchwała Nr XIII/99/19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XIII/100/19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XIII/101/19 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Uchwała Nr XIII/102/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2020.

Uchwała Nr XIII/103/19 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/91/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

Uchwała Nr XIII/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2020 r.

Protokoły głosowań

TytułTypRozmiarDodany przez
XIII.98.19pdf425.44 KBMaciej Kostusik
XIII.99.19pdf265.50 KBMaciej Kostusik
XIII.100.19pdf268.51 KBMaciej Kostusik
XIII.101.19pdf285.62 KBMaciej Kostusik
XIII.102.19pdf460.19 KBMaciej Kostusik
XIII.103.19pdf265.07 KBMaciej Kostusik
XIII.104.19pdf261.94 KBMaciej Kostusik
Protokoły głosowańpdf98.51 KBMaciej Kostusik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 grudzień 2019 10:43 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 grudzień 2019 10:43 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 grudzień 2019 10:44 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 grudzień 2019 11:01 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 grudzień 2019 11:02 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 grudzień 2019 11:04 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 02 grudzień 2019 11:05 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 grudzień 2019 11:25 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 grudzień 2019 12:01 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 grudzień 2019 12:02 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 02 grudzień 2019 12:02 Maciej Kostusik