Uchwała Nr X/78/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania wieloletniego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Uchwała Nr X/79/19 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Uchwała Nr X/80/19 w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie Gminy Szlichtyngowa do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr X/81/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała Nr X/82/19 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej.

Uchwała Nr X/83/19 w sprawie rozpatrzenia wezwania do naruszenia prawa.

Uchwała Nr X/84/19 w sprawie rozpatrzenia wezwania do naruszenia prawa.

Uchwała Nr X/85/19 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

Uchwała Nr X/86/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szlichtyngowa na lata 2019-2026.

Uchwała Nr X/87/19 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Protokoły głosowań

TytułTypRozmiarDodany przez
uchwała 10.78.19pdf214.46 KBMaciej Kostusik
uchwała 10.79.19pdf1.26 MBMaciej Kostusik
uchwała 10.80.19pdf163.79 KBMaciej Kostusik
uchwała 10.81.19pdf33.01 KBMaciej Kostusik
uchwała 10.82.19pdf70.89 KBMaciej Kostusik
uchwała 10.84.19pdf528.05 KBMaciej Kostusik
uchwała 10.85.19pdf82.90 KBMaciej Kostusik
uchwała 10.86.19pdf443.71 KBMaciej Kostusik
uchwała 10.87.19pdf4.57 MBMaciej Kostusik
Protokoły głosowańpdf190.65 KBMaciej Kostusik
uchwała 10.83.19pdf605.33 KBBR
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 09:34 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony. piątek, 20 wrzesień 2019 09:35 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 09:35 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 09:35 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 09:35 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 09:36 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 09:36 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 09:36 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 10:05 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 10:06 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 10:06 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 10:07 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 20 wrzesień 2019 13:49 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 23 wrzesień 2019 10:39 BR