Uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa wotum zaufania.

Uchwała nr VIII/53/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawowania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szlichtyngowa za 2018 rok.

Uchwała nr VIII/54/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Uchwała nr VIII/55/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Uchwała nr VIII/56/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/270/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Uchwała nr VIII/57/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowana kandydatów na ławników.

Uchwała nr VIII/58/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/58/15 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 09 października 2015 r. w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa na lata 2018-2032.

Uchwała nr VIII/59/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/42/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.

Uchwała nr VIII/60/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Uchwała nr VIII/61/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy za 2019 rok.

Protokoły głosowań.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała nr VIII/52/19pdf150.25 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VIII/53/19pdf195.96 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VIII/54/19pdf215.33 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VIII/55/19pdf330.53 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VIII/56/19pdf287.20 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VIII/57/19pdf191.12 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VIII/59/19pdf196.21 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VIII/60/19pdf1.23 MBMaciej Kostusik
Uchwała nr VIII/61/19pdf881.50 KBMaciej Kostusik
Protokoły głosowańpdf193.30 KBMaciej Kostusik
Uchwała nr VIII/58/19pdf178.45 KBMaciej Kostusik
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 26 czerwiec 2019 12:16 Maciej Kostusik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 01 lipiec 2019 13:22 Maciej Kostusik